Denkt u met ons mee?

De dorpsraad is opzoek naar bewoners die zitting willen nemen in de werkgroep landbouwvisie voor Altweerterheide. Momenteel is de gemeente bezig met de landbouwvisie gemeente Weert. Hier opvolgend zal de gemeente aan de slag gaan met de omgevingsvisie voor de gemeente Weert. Wij zijn opzoek naar bewoners welke, liefst vanuit een natuurkundige of milieu kundige discipline, een bijdrage willen leveren… Lees verder →

Vervolg planvorming Groeiend en Bloeiend Altweerterheide aangepast.

Eind 2019 heeft de laatste bewonersbijeenkomst plaatsgevonden over de gebiedsgerichte aanpak Altweerterheide. Er is toen een voorlopige tussenbalans opgemaakt over de voorlopige schetsvarianten van de toekomstige inrichting van de kern van Altweerterheide. Toen is door de gemeentelijke vertegenwoordigers ook het vervolgproces en de planning geschetst. Als eerste vervolgstap zoud er met diverse direct aanwonenden en andere belangrijke partijen een gesprek… Lees verder →

RUIMTE VOOR GROTE GRAZERS IN HET KEMPEN~BROEK

Natuurmonumenten verbindt natuurgebieden in het Kempen~Broek zodat grote grazers een aaneengesloten en robuust gebied hebben om te grazen. Om de gebieden te verbinden zijn veeroosters geplaatst en voorzieningen voor recreanten aangelegd. Op 6 februari haalt Natuurmonumenten de hekken voor de grazers weg zodat ze de Pruiskesweg en de Kettingdijk over kunnen steken.  Passage veeroosters De veeroosters in de weg zorgen… Lees verder →

Onderzoek gemeentenieuws Weert

Waarom dit onderzoek?  De gemeente Weert vindt het belangrijk dat al haar inwoners geïnformeerd worden over het gemeentenieuws. Nu en in de toekomst. De gemeente gebruikt diverse on- en offlinekanalen om het huidige gemeentenieuws te communiceren met haar inwoners en andere belanghebbenden in de gemeente.    Met deze enquête wil de gemeente inzicht krijgen in de volgende onderdelen: De wijze… Lees verder →

Bewonersbijeenkomst Groeiend en Bloeiend Dorpshart Altweerterheide

Op 17 december is er weer een bewonersbijeenkomst over de gebiedsgerichte aanpak van de openbare ruimte in Altweerterheide. Bureau Verbeek zal na een korte terugblik op het proces zoals dat is doorlopen, enkele concept-ontwerpen presenteren op basis van de eerdere bewonersbijeenkomsten. Dit is een belangrijk moment omdat we toewerken naar een ontwerp waarop we ook de kostenberekening gaan bepalen. Ook… Lees verder →