(Her)bouw bakhuisje van start!

De (her)bouw van het Bakhuisje oftewel ’Bakkes’ is van start gegaan. Na een hartelijk welkom van de werkgroep en een afvaardiging van de Dorpsraad door Peter Mols (met heerlijke vlaai) werd de sloophamer, de beitel en de kruiwagen met enthousiasme opgepakt. Wat een geweldig initiatief! Dank jullie wel mannen! Lees verder →

Hondenpoep in speeltuinen

Beste hondenbaasjes van Altweerterheide, Wat zijn we dol op onze viervoeters! Wijzelf ook op die van onszelf. Helaas horen wij met regelmaat dat er in de speeltuinen voor de kinderen door de honden wordt geplast en gepoept. Daar zijn de speeltuinen niet voor en het is ook nog eens ongelooflijk vies en vervelend voor de kinderen. Zullen we hier met… Lees verder →

Bestuursleden Dorpsraad gezocht!

Beste inwoners van Altweerterheide. Als Bestuur van de Dorpsraad doen wij een beroep op jullie. De Dorpsraad is inmiddels in aantal redelijk ‘bemand’. Toch zoeken wij versterking voor in ons Bestuur. Ondanks dat we als Dorpsraad in aantal zijn gegroeid, zitten we gezien de hoeveelheid dossiers betrekking hebbende op Altweerterheide krap in de jas. Dat betekent dat bij onvoorziene uitval… Lees verder →

Rapportage Altweerterheide t.b.v. formulering Omgevingsvisie Gemeente Weert

Naar aanleiding van de vraag van de gemeente Weert om input vanuit de kerkdorpen te krijgen bij het formuleren van een Omgevingsvisie, is er na de informatieavond van 30 maart 2022 een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep bestaat uit de volgende leden: Marloes Beuvens, Mart Brey, Dré Koolen, Ron Peeters, Wiel Peters, Paul Schram, Willy Smeets, Frans Smit, Bert Valkenburg, John… Lees verder →

Uitnodiging informatiebijeenkomst 12 september

Sedert 1 september ligt bij de gemeente gedurende zes weken ter inzage het bestemmingsplan Bergsheisteeg te Altweerterheide. Het plan voorziet in de bouw van 23 woningen. Belanghebbenden worden bij deze uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in Café-zaal De Paol op maandag 12 september a.s. De inloop is vanaf 19.30 uur en de aanvang van de bijeenkomst om 20.00 uur. De gemeente… Lees verder →

uitnodiging inloopmiddag/-avond “Gebiedsgerichte aanpak kern Altweerterheide”

Beste dorpsgenoten, De gemeente Weert en de werkgroep Groeiend en Bloeiend Altweerterheide zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding van het project “Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte kern Altweerterheide”. Tijdens het voortraject is samen met Bureau Verbeek en de bewoners van Altweerterheide een schetsontwerp opgesteld. Vervolgens zijn er stappen gezet om, samen met Plangroep Heggen, de werkgroep Groeiend en… Lees verder →

ANWB AutoMaatje zoekt Chauffeurs

Doe je graag iets voor een ander en heb je de beschikking over een eigen auto? Meld je dan aan als vrijwilliger en vervoer minder mobiele plaatsgenoten met je eigen auto. Het is dankbaar en gezellig werk en je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je wilt rijden.Als een deelnemer een rit aanvraagt, dan wordt deze gekoppeld aan een chauffeur.… Lees verder →

Informatie vergadering Dorpsraad Altweerterheide dinsdag 17 mei 2022 

We waren blij met een goede opkomst. Dank jullie wel!Het navolgende kwam aan de orde: De dorpsraad beschikt inmiddels over een mooi aantal emailadressen van inwoners die interesse tonen betreffende zaken die spelen in ons dorp. Daarmee kunnen wij ons netwerk in de toekomst snel en gemakkelijk bedienen met informatie of een onderwerp voorleggen dat nader overleg vraagt. Natuurlijk zullen… Lees verder →

Huisregels WABP

Wij hebben, samen met de beheerders, huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Hiermee kunnen we ongewenste en ongepaste communicatie voorkomen binnen de groepen en gebruik maken van de buurtpreventie App zoals de bedoeling is. 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar. 2. Deelnemers zijn woonachtig en/ of werkzaam in straat/buurt/wijk… Lees verder →

Input Omgevingsvisie

Het is alweer een paar weekjes geleden dat we een succesvolle avond hebben gehad, waarbij we samen input hebben mogen leveren aan de omgevingsvisie. Deze input is inmiddels verzameld en wordt binnenkort (datum wordt nog bepaald) aangeleverd aan de gemeente en besproken. Hier doen ook andere partijen (dorpsraden en wijkraden van Weert) aan mee. De input als de kaarten zijn… Lees verder →