Omgevingsvisie

De Dorpsraad van Altweerterheide wil de inwoners betrekken bij de participatie met de gemeente Weert over de Omgevingsvisie. De Omgevingswet schrijft voor dat iedere gemeente 1 omgevingsvisie vaststelt. De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen.De Omgevingswet geeft de gemeente meer ruimte om eigen keuzes te maken op het gebied van… Lees verder →

Vergaderingen

Zoals u misschien weet, komt het bestuur van de vereniging Dorpsraad Altweerterheide minimaal 1 x per maand bij elkaar. Op deze vergaderingen worden lopende en nieuwe zaken behandeld. U mag als lid van de vereniging ook agendapunten aandragen en eventueel een mondelinge toelichten doen. U dient zich hiervoor wel aan te melden. In 2022 komen we nog op de volgende… Lees verder →

Verbetering openbare ruimte – Groeiend en bloeiend Altweerterheide

Beste dorpsgenoten, Eind 2019 hebben we samen met elkaar op diverse momenten wensen kenbaar gemaakt en uiteindelijk meerdere schetsontwerpen behandeld over de “Gebiedsgerichte aanpak openbare ruimte Altweerterheide”.  Tijdens de laatste bijeenkomst in de Paol waar verschillende varianten werden besproken, was er een duidelijke voorkeur voor variant A. Op dat moment hadden we het idee dat we met die variant verder konden… Lees verder →

Buurtvereniging Karelke

Buurtvereniging Karelke heeft de volgende activiteiten gepland voor 2022 (nb data en activiteiten zijn onder voorbehoud) 19 januari – jaarvergadering 16 april – paaseieren rapen 11 september – fietstocht en BBQ 29 oktober – survival en spokentocht 19 december – kerstattenties 65+ Lees verder →

Dorpsraad

Beste dorpsgenoten,  In 2021 hebben een aantal van onze bestuursleden afscheid genomen van de Dorpsraad. Hierdoor houden we momenteel met 4 personen de boel draaiend. Dit houdt in dat we voortgang geven aan de vaste activiteiten, vragen van dorpsgenoten oppakken en administratief zaken regelen. Het lukt ons niet om nieuwe initiatieven te starten, grote projecten aan te pakken en alle… Lees verder →

Aanmeldprocedure avond4daagse

In verband met de COVID maatregelen is inschrijving dit jaar uitsluitend vooraf mogelijk. Aanmeldprocedure Aanmelden via het mailadres avond4Daagse@altweerterheide.nl. Geef de namen door van alle deelnemers inclusief het mailadres en telefoonnummer van iedere deelnemer.  De deelnamekosten € 6,- per deelnemer. Het inschrijfgeld overmaken op bankrekeningnummer NL40 RABO 0310 9825 96 tnv PHHG Mols. Na ontvangst van betaling ontvangt men een bewijs van… Lees verder →

Feestelijke opening Infopunt zonnepark Altweerterheide

Vrijdag 2 juli om 14:00 uur wordt het kunstwerk bij het Zonnepark Altweerterheide aan de Bocholterweg 85 feestelijk onthult door wethouder Wendy van Eijk en de kunstenares Inge de Monte. Het kunstwerk maakt deel uit van het Infopunt, welk hiermee officieel wordt opengesteld. Het is een initiatief van WeertEnergie en mede mogelijk gemaakt door meerdere sponsoren. Groene stroom Om het zonnepark… Lees verder →

Pasen

Dit jaar werd Pasen voor de kinderen in het dorp geheel Corona proof verzorgd.In een samenwerking van De Paol, De paashaas (Theaterkist) en dorpsraad mochten de kinderen op afspraak paaseieren komen zoeken.Ook werden ze op zondag nog verrast met een voortuin bezoekje van de paashaas. Ondanks de maatregelen was het toch een fijne Pasen voor de kinderen. Lees verder →

Waarom?

Wat is het toch zonde en niet te begrijpen, als iets waar velen plezier van hebben wordt vernield. Onze beide picknickbanken bij het speelveld Op Den Das zijn de afgelopen weken vernield. De politie is hierover ingelicht en vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord te bellen op nr 0900-8844. Lees verder →

OV-lijntaxi Altweerterheide

Arriva Nederland heeft na een uitgebreide evaluatie van de OV-lijntaxi’s in heel Limburg dat deze nauwelijks in een behoefte voorzien. Dat geldt ook voor de OV-lijntaxi op zondag in Altweerterheide; hiervan maken slechts enkele reizigers per maand gebruik. En dat was nog voor corona. In samenspraak met onze opdrachtgever, de provincie Limburg, hebben wij besloten met deze dienst te stoppen.… Lees verder →