Dorpsraad

De gemeente Weert wil via burgerparticipatie in de vorm van de dorpsraad, burgers van Altweerterheide de mogelijkheid geven vroegtijdig actief betrokken te zijn bij de leefbaarheid in hun directe woonomgeving. De bewoners kunnen via de dorpsraad samen meedenken over onderwerpen als veiligheid, voorzieningenniveau, schone straat, contact met buurtbewoners en het woonplezier. Een dorpsraad is een door burgemeester en wethouders erkende organisatie, die zich richt op de optimalisatie van de leefbaarheid en het bevorderen van de sociale samenhang in een wijk of dorp. Een dorpsraad bestaat uit bewoners die zich willen inzetten voor hun wijk of dorp. Uw kunt contact opnemen met de dorpsraad via dorpsraad@altweerterheide.nl

De dorpsraad bestaat momenteel uit:

Mevr. Jessen. A (penningmeester)

Dhr. Koolen. D (interim voorzitter)

Mevr. Wolter. J

Tijdens de algemene najaarsvergadering van 2022 zijn we voornemens om Theresa Beurkens, Ron Peeters, Willie Smeets, Jeroen Veraa en Koos Daniels tot lid van het bestuur te benoemen, in de functie van algemeen lid.