uitnodiging inloopmiddag/-avond “Gebiedsgerichte aanpak kern Altweerterheide”

Beste dorpsgenoten,

De gemeente Weert en de werkgroep Groeiend en Bloeiend Altweerterheide zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding van het project “Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte kern Altweerterheide”. Tijdens het voortraject is samen met Bureau Verbeek en de bewoners van Altweerterheide een schetsontwerp opgesteld. Vervolgens zijn er stappen gezet om, samen met Plangroep Heggen, de werkgroep Groeiend en Bloeiend Altweerterheide, de klankbordgroep, het school- en kerkbestuur en de directe aanwonenden van het kerkplein, het schetsontwerp verder uit te werken tot een definitief ontwerp. Wij willen jullie graag uitnodigen om tijdens een inloopmiddag/-avond het definitief ontwerp te komen bekijken. Op deze inloopmiddag/-avond, kunt u vrij inlopen en heeft u de mogelijkheid om opmerkingen en suggesties op het definitief ontwerp kenbaar te maken. Tevens krijgt u een toelichting over de huidige stand van zaken met betrekking tot proces, planning en uiteraard het ontwerp. Deze inloopmiddag/-avond zal plaatsvinden op dinsdag 19 juli van 16.30 uur tot 19.30 uur bij Dorpshuis De Paol in Altweerterheide.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *