Verbetering openbare ruimte – Groeiend en bloeiend Altweerterheide

Beste dorpsgenoten,

Eind 2019 hebben we samen met elkaar op diverse momenten wensen kenbaar gemaakt en uiteindelijk meerdere schetsontwerpen behandeld over de “Gebiedsgerichte aanpak openbare ruimte Altweerterheide”

Tijdens de laatste bijeenkomst in de Paol waar verschillende varianten werden besproken, was er een duidelijke voorkeur voor variant A.

Op dat moment hadden we het idee dat we met die variant verder konden gaan. Helaas liep dat door Corona anders. Ook moest de gemeente door de financiële situatie andere keuzes maken en lag het project daardoor een tijd stil. In aanloop naar de gemeentebegroting voor 2022-2025 is de financiële situatie gelukkig weer verbeterd. De gemeenteraad heeft voor 2022 € 3 miljoen gereserveerd voor de verbetering van de dorpskern. 

We kunnen samen met de gemeente dus weer verder met de verdere uitwerking van de plannen waarvoor destijds veel draagvlak was. Deze verdere uitwerking willen we als werkgroep, behalve met de gemeente, ook graag samen doen met direct belanghebbenden en direct aanwonenden. Zo werken we met een zogenoemde klankbordgroep toe naar een definitief ontwerp, hopelijk kunnen we dan eind 2022 starten met de uitvoering. Daarom willen we via deze weg een oproep doen om deel te nemen aan de verdere planontwikkeling. Deze oproep richt zich met name aan de bewoners van de Bocholterweg, Herenvenneweg en Zoomweg. Voor geïnteresseerden organiseren we een startbijeenkomst om afspraken te maken over hoe het proces er uit komt te zien. 

Stuur een mail naar de dorpsraad (dorpsraad@altweerterheide.nl) wanneer je interesse hebt om hier een actieve rol in te nemen. Afhankelijk van het aantal reacties zullen we bekijken hoe we de klankbordgroep en het proces vormgeven.

We horen graag van je,

Werkgroep Groeiend en bloeiend Altweerterheide 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *