informatieavond m.b.t. ver(nieuw)bouw KindCentrum Altweerterheide

De afgelopen periode is intensief overleg gevoerd met de gemeente Weert om te komen tot ver(nieuw)bouw van het KindCentrum in Altweerterheide. Inmiddels zijn we in het stadium gekomen dat het college van B&W een voorstel aan de gemeenteraad gaat aanbieden over hoe de kindvoorziening vorm moet krijgen. Naar alle waarschijnlijkheid neemt het college van B&W op 3 maart een besluit hierover. Dat besluit wordt vervolgens op 10 maart openbaar, waarna het op 15 april in de raadsvergadering kan worden besproken.

Graag willen wij u als ouder, inwoner of belangstellende informeren over wat het voorstel dat het college aan de raad gaat voorleggen, betekent voor ons KindCentrum, kinderen, partners en buren. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een informatieavond die wordt gehouden op dinsdag 10 maart van 19.30-20.30 uur in KindCentrum Altweerterheide. Wij zullen u die avond een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden. Ook Roel Deneer van de gemeente en Peter Wijen, huisvesting Eduquaat-Meerderweert, zullen aanwezig zijn.

De informatieavond zal alleen doorgaan als het college van B&W daadwerkelijk op 3 maart een besluit neemt. Mocht dit niet zo zijn, ontvangt u hierover bericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *