Subsidie afkoppelen regenwater

De gemeente Weert heeft samen met het Waterschap een subsidieregeling in het leven geroepen die een stimulans is voor particulieren om regenwater af te koppelen van het riool en om dat te infiltreren op eigen terrein. De regeling vindt u hier: Stimuleringsregeling Afkoppeling Hemelwater Gemeente Weert. U kunt onder voorwaarden de subsidie hier aanvragen:

Aanvraagformulier afkoppelsubsidie hemelwater

De klimaatverandering betekent een toename van zowel natte als van droge periodes. We zullen allemaal een steentje bij moeten dragen om de gevolgen daarvan op te vangen. Zo is het van belang de piekafvoer van regenwater te verminderen en tegelijkertijd het water zolang mogelijk vast te houden in de bodem. Daarmee voorkomen we zowel overstromingen als uitdroging van de grond in periodes van droogte. Als u meedoet, krijgt u voor het afkoppelen van een woonhuis een vergoeding per vierkante meter. Voorwaarde is wel dat u eigenaar bent van het af te koppelen perceel, of toestemming van de eigenaar hebt.

Wat is afkoppelen?

Bij afkoppelen wordt de afvoer van regenwater naar de vuilwaterriolering verwijderd. Dit regenwater wordt vervolgens opgevangen en/of zakt weg in de bodem van uw tuin. Zo kunt u bijvoorbeeld de regenpijp doorzagen en het regenwater in een verlaging in de tuin laten wegzakken of opvangen in een regenton. Een andere mogelijkheid is dat er ondergrondse infiltratiekratten of een grindpakket in de bodem worden aangebracht.

Waterklaar

50% van het oppervlak van Weert is in handen van de gemeente. De andere 50% is van particulieren en bedrijven. Het is daarom van belang dat zowel de gemeente als huishoudens en bedrijven maatregelen nemen om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Hierover is een filmpje gemaakt.

Waterschap en gemeente

Het waterschap stelt in totaal 2 miljoen euro beschikbaar voor alle gemeenten in het beheergebied van het waterschap. De gemeente Weert ondersteunt dit door ook een duit in het zakje te doen. “Zo willen we het inwoners makkelijker maken mee te helpen om wateroverlast te voorkomen. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal”, aldus wethouder Martijn van den Heuvel. Daarmee komen deelnemers in de gemeente in aanmerking voor subsidie. De hoogte daarvan is afhankelijk van de manier van afkoppelen en van het aantal m². U krijgt hiervoor de werkelijke kosten vergoed, tot een maximum van € 9,- per m².

Advies

Het afkoppelen van regenwater hoeft niet moeilijk te zijn, maar er zijn wel enkele aandachtspunten voordat u hieraan begint. De grond waarin het water wordt geïnfiltreerd moet voldoende waterdoorlatend zijn en het regenwater moet minimaal een paar meter van het huis in de bodem worden gebracht. Het afkoppelen mag geen hinder veroorzaken bij buren of andere omwonenden. De gemeente Weert wil haar burgers daarom graag helpen om verstandig af te koppelen. Wilt u meedoen? Dan kunt u een telefonisch adviesgesprek aanvragen met een medewerker van de gemeente Weert. Daarvoor kunt u een mail sturen naar afkoppelen@weert.nl.

Wilt u nu al mogelijkheden bekijken hoe u zelf regenwater kunt afkoppelen en laten infiltreren, kijk dan op www.waterklaar.nl.

Vervolg

Met het aanmeldingsformulier geeft u zich op voor de subsidie afkoppelen regenwater. Na het aanmelden nemen wij vervolgens contact met uw op om een afspraak te maken om bij u de situatie te komen bekijken. Kunt u het aanmeldingsformulier niet downloaden? U kunt dit formulier ook ophalen bij de Info- en servicebalie van het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101 in Weert. Kijk voor de openingstijden op deze pagina.

Voorbeeld

Wethouder Martijn van den Heuvel ging op maandag 18 december 2017 zelf een kijkje nemen bij de familie Rietjens. Daar hielp de wethouder mee met het doorzagen van een regenpijp. De bewoner had elders al een regenpijp doorgezaagd en het regenwater komt daar nu in een waterpoel terecht. Een mooi voorbeeld over hoe het afkoppelen van de regenpijp ook op andere wijze kan worden toegepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *