Energietransitie

Op maandag  19 november organiseert DUS Weert een dialoog over Energietransitie.                 
Wat betekent de energietransitie voor de inwoners van Weert?

Tijdens de klimaattop in Parijs 2015 is afgesproken dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (zoals kooldioxide, CO2) zodanig verminderd wordt dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal anderhalf graden. Immers als we niets doen wordt de aarde voor komende generaties onleefbaar. Om aan de afspraken te voldoen zal het thuisgebruik van aardgas voor verwarming en koken tot nul moeten worden teruggebracht en daarnaast zal tegen 2030 het merendeel van het vervoer elektrisch zijn geworden of gebruik maken van waterstof als brandstof. Andere oplossingen zijn investeren in groenere vormen van warmteopwekking en (lokale) productie van elektriciteit. Ook binnen de gemeente Weert zijn er o.a. initiatieven tot de plaatsing van windmolens en zonneparken, vanuit een burgerinitiatief, namelijk de coöperatie WeertEnergie.

Daarnaast is de verwachting dat het elektriciteitsnet op de schop gaat, want het is in de huidige vorm te licht om de overgang die nodig is te realiseren. De gevolgen van het terugdringen van de CO2uitstoot zullen we daarom allemaal in onze portemonnee gaan voelen.

Zorgen over kosten
Veel mensen maken zich grote zorgen over de energietransitie, vooral over de financiering ervan: Wat betekent het voor mijn (kleine) beurs? En op welke termijn gaat het spelen? 
Tijdens de dialoog komen de volgende vragen aan bod:

1.     Hoe kunnen de mensen in Weert geholpen worden bij de overgang die op ons af komt?

2.     Hoe kan de grote ongerustheid worden weggenomen?

3.     Wat is de rol van de lokale overheid?

Programma
We beginnen met drie korte inleidingen 
– Peter Gloudi van WeertEnergie gaat in op energietransitie en groene stroom, wat levert het op?
– Wethouder Geert Gabriëls gaat in op de rol van de overheid bij  energietransitie. 
– Ger Verstegen van Wonen Limburg zal vertellen over de opgave waar zij voor staan.  

Peter Ramaekers zal daarna toelichten wat een dialoog is en hoe de avond in elkaar steekt. De dialoog avond vindt plaats in Buurthuis Fatima aan de Nieuwstraat en start om 19.00 uur, is vrij toegankelijk en duurt tot 21:00 uur. Opgave via een e-mail aan: info@dusweert.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *