Altweerterheide in groei en bloei naar 2020

Samen naar een nieuwe dorpskern in Altweerterheide.

Altweerterheide ligt in het grensoverschrijdend natuurgebied Kempen~Broek. In deze kleine kern is een actieve dorpsraad bezig de leefbaarheid van het dorp met zijn buitengebieden op peil te houden en te vergroten. Hiervoor organiseert de dorpsraad, maar ook anderen recent grotere en kleinere activiteiten en projecten: 

 • Zomer Hei-j feest en Hei-j land games/ kermis
 • Recreatieve wandelroutes
 • Avond4daagse
 • 4 mei Dodenherdenking
 • Realisatie en instandhouding oorlogsmonument Bocholterweg
 • Plaatsing ooievaarsnesten
 • St. Maartenviering
 • Kerke  Brökske
 • Plaatsen banken en tafel bij kerk en Kerke Brökske
 • BuurtWhatsApp
 • Buurtpreventie donkere dagen offensief;
 • Cultuur met je buur;
 • Buitenspeeldag;
 • Opwaarderen speelplaats Op den Das
 • Sinterklaasmiddag;
 • Deelname aan ontwikkelingen buitengebied Weert (ARK, landschapsvisie, Natuurmonumenten, PIO);
 • Kindcentrum Altweerterheide / centrale ontmoetingsplek;

Een aantal opgaven is echter veel te omvangrijk voor een dorpsraad om op te pakken zoals de herinrichting van de openbare ruimte. Gemeente en Dorpsraad kunnen in dit project hun krachten bundelen en gezamenlijk de uitdaging oppakken. Financiering van dit project is nog niet bekend. Kans van slagen wordt vergroot door een integrale aanpak waarbij alle disciplines en thema’s (boven- en ondergronds) worden meegenomen in de planvorming.