Inspraak voorzieningenplannen Altweerterheide en Swartbroek

Inspraak voorzieningenplannen Altweerterheide en Swartbroek

De gemeente Weert heeft voor de kerkdorpen Altweerterheide en Swartbroek voorzieningenplannen opgesteld. Deze plannen zijn in concept klaar. Het college van burgemeester en wethouders geeft de plannen vrij voor inspraak. Belanghebbenden kunnen tot en met vrijdag 9 juni 2017 op de plannen reageren.

In de voorzieningenplannen staat de gewenste ontwikkeling van het maatschappelijke voorzieningenaanbod in Altweerterheide en Swartbroek voor de periode 2017-2021. Alle relevante aspecten van cultuur, onderwijs, sport en zorg zijn in de plannen meegenomen en meegewogen. Voorbeelden zijn scholen, sporthallen, sportvelden, wijk- en buurtgebouwen en ouderenaccommodaties. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een toekomstbestendige voorzieningenstructuur, die bijdraagt aan het behoud van de leefbaarheid in Altweerterheide en Swartbroek.

Plannen inzien
De concept voorzieningenplannen voor Altweerterheide en Swartbroek liggen tot en met 9 juni 2017 ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101 in Weert. De plannen zijn ook online te lezen op www.weert.nl/voorzieningenplannen.

Reageren op de plannen
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de inhoud van de plannen, kunnen hierop reageren. Deze reacties (zienswijzen) kunnen leiden tot aanpassing van de voorzieningenplannen. Reageren kan alleen schriftelijk en uiterlijk 9 juni 2017 door een brief met een zienswijze te sturen naar: Gemeente Weert, College van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Planning
Na de inspraakperiode behandelt het college van burgemeester en wethouders de zienswijzen. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de voorzieningenplannen in september vast.

Afscheid Victor Goumans na 35 jaar, wijkraad Leuken

Afscheid Victor Goumans na 35 jaar

Op vrijdag 2 juni neemt Victor Goumans na bijna 35 jaar afscheid van Wijkraad Leuken. Victor heeft zich de afgelopen 35 jaar met hart en ziel ingezet voor de leefbaarheid van de wijk Leuken. Dankzij zijn inzet, vasthoudendheid, kennis en uitgebreide netwerk zijn vele projecten en faciliteiten voor de bewoners van Leuken gerealiseerd. Denk maar aan de nieuwe sportvelden, de nieuwe basisschool IKC Leuken en het nu in aanbouw zijnde winkelcentrum.
In de wijk wordt er op gepaste wijze afscheid genomen van Victor tijdens een afscheidsreceptie bij IKC Leuken aan de Middelstestraat. Alle bewoners van Leuken en iedereen die de afgelopen jaren heeft samengewerkt met Victor in de functie van voorzitter van wijkraad Leuken is welkom op de receptie. Wel vragen wij om vooraf even aan te melden via info@wijkraad-leuken.nl.
Het voorzitterschap van Wijkraad Leuken wordt per 2 juni a.s. overgenomen door Bas Meijboom, hij is de afgelopen jaren actief geweest binnen de wijkraad als vice voorzitter/ penningmeester.

Spannende ontdekkingstocht groene grensgevallen

Hemelvaartsdag: spannende ontdekkingstocht groene grensgevallen
Verborgen biografie vlucht- smokkel en legerbanen tussen de Hei en het Broek

De spanning en verbinding met de grens staat Hemelvaartdag centraal tijdens een nieuwe erfgoedtocht in Stramproy. Tijdens deze landschapsbiografie gaan de gidsen van de dorpsraden onder meer in op de verborgen historie van de vlucht-, smokkel- en legerbanen. Daarnaast komen ook andere zicht- en beleefbare voetnoten aan de orde die de natuur, bewoners, gebruikers en passanten in dit enorm afwisselend gebied tussen de hoge en de lage heide en het ooit immens grote Stramproyerbroek hebben achtergelaten.
De tocht vanaf het Vosseven voert naar de lang vergeten Ruyterbaan, waarover voerlieden, kuddes maar ook rondtrekkend militairen zich eeuwenlang verplaatsten. Aan de grens wordt stilgestaan bij de afwateringswerken van de jonge staat België in deze uithoek. In 1865 begon men hier met de grootschalige ontginning van de woeste gronden voor de landbouw en de drooglegging van immense moerassen ter beëindiging van de veelvuldig voorkomende moeraskoorts. Nederland weigerde echter zijn medewerking. Daarmee werd België ondanks de aanleg van de Heerenlossing decennialang opgezadeld met enorme waterproblemen.
Via ‘t Luuëke passeren we nog andere grensrelicten zoals een recent ontdekt deel van de Bocholtergraven en het traject van de ‘Duitse Doodendraad’ uit WO I. Een draadversperring tussen Aken en Cadzand waar 2000 volt op stond. Bewoners uit de streek wisten als geen ander dat hier de dood loerde. Ondanks de enorme risico’s vond er een levendige smokkel van brieven, mensen en goederen plaats. De Duitsers zelf lieten zich trouwens ook in met deze smokkelhandel.

Aan Mariahof, nabij grenspaal 160 vindt de oversteek plaats over de gekanaliseerde - of Molenbeek die in het verleden maar liefst 28 watermolens in werking hield. Tot in de vorige eeuw lag hier in een lagergelegen kom een kilometer breed, ontoegankelijk doorstroommoeras waar alleen jagers, turfstekers en smokkelaars zich in waagden.
In deze verre uithoek bij de voormalige café-uitspanning van ‘De Graven’ ontstond vanaf 1941 een belangrijk knooppunt voor het verzet. Met de inzet van diverse familieleden van ‘De Graven’ werd een zeer groot aantal piloten en Joodse en Franse vluchtelingen via de Broeken vanuit Weert naar Bree geloodst. Bij een in 2014 teruggelegde ‘boombrug’ staan we stil bij die vlucht naar de vrijheid en de vrede en de ongelooflijke moed van de mensen op deze ‘pilotenlijn’.

Na een eeuwenoud dwaalkruis en d’n Oetslaag, worden enkele herstelde vennen aangedaan, zoals het Kranenven dat in het verleden fungeerde als boezemwater voor de Broekmolen. Daarna gaat het via de Lage Heide hogerop naar de welvende Buuëtjeshei en het devotiepunt aan de Zevensprong waar enorm geofferd zou zijn. Door moeders in afwachting van hun zonen in het verre Indië, maar ook door smokkelaars na afloop van een geslaagde handelsactie.
De recent opengelegde ‘schietbaan van de Burgerwacht is een verhaal apart. Mede door de energieke inzet van bewoners zijn deze voormalige schapendriften en diep ingesneden eeuwenoude karensporen nu goed zichtbaar. Veel bewoners uit Stramproy (en Molenbeersel) beleefden hier op de warme flanken van de schietbaan bijzondere avonturen.
Naast de economische verbondenheid van deze gemeenschappelijk beheerde hei was het gebied ook geregeld decor van grensconflicten en militaire activiteiten. Zoals de legendarische inval van de Fransen in 1794 en de plaatsing van de barakken en een Duits zoeklicht waarmee geallieerde vliegtuigen ‘gevangen’ werden.
Met deze ‘grensgevallen’ vragen de Dorpsraden aandacht voor de ‘staat en het verhaal’ van dit enorm afwisselend grenslandschap’.

Hemelvaartsdag, 25 mei. Aanvang 9.30 uur. Startplaats Vosseven, Lochtstraat 26 Stramproy (Weert).

DSC_4401DSC_4409DSC_4407 (2)DSC_4406DSC_4402

Goed nieuws

Jaarverslag Stichting Hartsave

Het jaarverslag van de stichting Hartsave is gepubliceerd.

Jaarverslag 2016

Betreft schouw kern Altweerterheide

Betreft schouw kern Altweerterheide

Tijdens de voorjaarsvergadering hebben wij het plan ‘’Altweerterheide in Groei en Bloei naar 2020’’ gepresenteerd aan de leden van de dorpsraad.

Een van de acties is, dat we samen met de gemeente Weert een schouw doen in het dorp.
Tijdens de rondgang willen we een inventarisatie maken van de zaken die aandacht verdienen.
Denk hierbij o.a aan de staat van trottoirs, wegen. Indien u aandachtpunten heeft, horen we dat graag.
Stuur uw reactie voor maandag 15 mei naar dorpsraad@altweerterheide.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking

Buurtpreventie Altweerterheide

Avond4daagse Wandelgebied Altweerterheide 2017

Avond4daagse Wandelgebied Altweerterheide 2017
Na de succesvolle eerste editie in 2016 wordt dit jaar voor de tweede maal de Avond4daagse in Altweerterheide georganiseerd. Net als vorig jaar wandel je in het prachtige buitengebied van Altweerterheide.

Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 september 2017 organiseert dorpsraad Altweerterheide en Kindervakantie werk Altweerterheide met hulp van vrijwilligers de avond4daagse. Dit jaar kun je kiezen tussen een wandeling van 6 of 10 km.

Inschrijven kan via de site Avond4daagse-Altweerterheide.nl Het inschrijfgeld is 6 , - per deelnemer. Alle 4 de avonden is het vertrek en de aankomst bij De Paol.

Op woensdag 6 september is er na de wandeling een vertelavond. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven over de routes die dit jaar gewandeld worden.
Dus zet het in je agenda: Avond4daagse Wandelgebied Altweerterheide 5 tot en met 8 september 2017. Kom naar het Groene hart van Weert en wandel mee.

Programma
Dinsdag 5 september Delbroek & Laurabos route
Woensdag 6 september De Well & Tungelderbeek route Vertel avond, over de routes
Donderdag 7 september Molsbeereberg & Wieerterbeek route
Vrijdag 8 september Wijffelterbroek route afsluiting met feestavond met live muziek

Kijk voor meer informatie op:
Website: www.avondvierdaagse-altweerterheide.nl
facebook: Avond4daagse-Wandelgebied-Altweerterheide
mail: avond4daagse@altweerterheide.nl

Ooievaarsnesten geplaatst in Altweerterheide

Ooievaarsnesten geplaatst in Altweerterheide

Dorpsraad Altweerterheide heeft twee ooienvaarsnesten geplaatst in Altweerterheide. In overleg met de grondeigenaren zijn de locaties bepaald. Ark Natuurontwikkeling heeft de aankoop en het plaatsen van de twee nesten financieel mogelijk gemaakt. Het onderhoud van de nesten is voor de dorpsraad. Onze speciale dank gaat naar Theo van der Heijden en Bart Kluitmans die geholpen hebben bij het plaatsen.
Elk voorjaar strijken ooievaars neer in Altweerterheide, dit jaar heeft een ooievaar een week op het ooievaarsnest bij dierenasiel “De Beestenboel” vertoeft. Het lijkt ons een goed idee om de ooievaar meer mogelijkheden te bieden om dichter bij het dorp te kunnen nestelen en zo deze prachtige grote vogel een trekpleister te laten worden voor ons dorp en andere natuurliefhebbers.
De ooievaarsnesten zijn geplaatst bij het “Kerke-brokske” en “ Het Peelke” aan de Karelkesweg. Nu maar hopen dat de ooievaar hier zijn stekje kan vinden !
Voor meer informatie kijk op (
www.ooievaarsnesten.nl).

Lintjes regen inne Hei-j

LintjeS REGEN inne Hei-j

Afgelopen Koningsdag werden in Nederland veel mensen Koninklijk onderscheiden, omdat ze zich zeer verdienstelijk gemaakt hebben voor de samenleving. Ook in Weert werden vrijwilligers gedecoreerd.
Dit jaar waren er vier mensen uit Altweerteheide die een onderscheiding ontvingen. Daardoor kwam maar liefste een kwart van de gedecoreerden uit de Hei-j!
Wij willen, Martien Bosch, Ankie Kneepkens, Bèr Peeters en Jeanne Schutter - van Geneijgen van harte feliciteren met hun dik verdiende benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Lang leve de vrijwilliger!

Deel een pluim uit

Deel een pluim UIT

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in de samenleving. Wij zijn trots op alle vrijwilligers die zich inzetten in Altweerterheide. Wat voor iemand een ogenschijnlijk kleine moeite kan zijn, is voor iemand anders van onschatbare waarde. Er zijn veel voorbeelden van mensen die zich belangeloos inzetten voor hun vereniging, buurt en medemens. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers zou onze samenleving in Altweerterheide er minder goed voor staan en niet kunnen bestaan. Wij willen hier bij stilstaan. Daarom willen we periodiek een vrijwilliger uit Altweerteheide in het zonnetje zetten met een Pluim.

Hoe werkt het:
Een vereniging of persoon draagt een vrijwilliger voor die een dikke pluim verdient. In een korte toelichting staat waarom de vrijwilliger de pluim verdiend heeft.
Stuur de nominatie naar dorpsraad@altweerterheide.nl

Albert Hansen Bedankt

Albert Hansen Bedankt

Namens de dorpsraad willen we Albert Hansen bedanken voor de dik 10 jaar waarin hij beheerder was van de site van Altweerteheide. Albert heeft de site tien jaar gelden opgezet en de site uitgebreid tot een waardevolle bron van informatie voor en van Altweerterheide. Veel verenigingen hebben gebruik gemaakt van de site en konden altijd een beroep doen op Albert.
Namens het bestuur en de leden van vereniging dorpsraad Altweerterheide, Albert ontzettend bedankt!

Dodenherdenking

Dit jaar verzorgt dorpsraad Altweerterheide samen met Buurtvereniging Daal-Brook de herdenking op 4 mei. Nu 10 jaar na de realisatie van het monument willen zij hieraan extra aandacht besteden. Na de herdenking zal er een bijeenkomst zijn in de Paol, waar onder het genot van een kop koffie een ooggetuigenverslag met beeldmateriaal gepresenteerd worden. De Dorpsraad en buurtvereniging Daal-Brook nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Website

Op 3 mei 2017, is de nieuwe website van Altweerterheide live gegaan. We vragen alle verenigingen om hun wensen kenbaar te maken en hun actuele contact gegevens aan te leveren zodat we deze nog kunnen plaatsen. Tevens zouden we graag de komende activiteiten ontvangen zodat we de agenda ook up to date kunnen houden. U kunt dit via de mail sturen naar info@altweerterheide.nl