Altweerterheide


(
Limburgs: Altwieërthei-j) is een kerkdorp ten zuidwesten van de Nederlandse stad Weert. Altweerterheide is de meest westelijk gelegen plaats in Nederlands Limburg; het ligt op fietsafstand van België.


Altweerterheide is o.a. te bereiken met het openbaar vervoer:

Plan mijn OV-reis


Dorpsraad Altweerterheide peilt woningbehoefte onder bewoners


De dorpsraad van Altweerterheide gaat een onderzoek naar de woningbehoefte uitvoeren onder bewoners van Altweerterheide en geïnteresseerden van buiten Altweerterheide. Daarmee hoopt zij meer zicht te krijgen op de doorstroming en behoeftes van huishoudens in het dorp. Het nieuwe bestemmingsplan gaat nu uit van twee bouwkavels.

Aanleiding tot dit onderzoek is het standpunt van de gemeente Weert dat er geen behoefte zou zijn aan meer of andersoortige woningen in Altweerterheide.

De dorpsraad ziet dat anders. We zijn ook bereid om met betrokken bewoners op zoek te gaan naar oplossingen die ook raken aan de ziel en de leefbaarheid van het dorp. Voor de school, maar ook voor het bloeiend verenigingsleven is het van belang dat het dorp ook in balans kan meegroeien´.

We willen benadrukken de ruimtelijke kwaliteit van het dorp, het aangenaam leefklimaat en de centrale ligging ten opzichte van de snelweg en het spoor. ´Wanneer Weert wil groeien dan kan dat ook bij ons. Dat is ook van belang voor het verenigingsleven. Een gezonde vereniging heeft leden van alle leeftijden.

Het woningbehoefteonderzoek is te vinden op deze link. In vijf minuten is de vragenlijst ingevuld. Met de uitkomsten van het onderzoek wil de Dorpsraad in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden voor doorstroming en nieuwbouw. Het bestemmingsplan dat de gemeente nu voorbereid voor Altweerterheide biedt slechts de bouwmogelijkheid voor 2 bouwkavels. Dat is volgens de Dorpsraad te weinig. Daarmee stagneert de gewenste groei.

De vragenlijst in het woningbehoefteonderzoek is ook gericht op geïnteresseerden van buiten het dorp. De Dorpsraad wil starters uit de gemeenschap helpen bij hun zoektocht naar een woning. Maar natuurlijk is iedereen welkom in Altweerterheide om zo te genieten van de rust en ruimte in het ‘’Groene hart van Weert."